Articles

Adaptació a l´escola

El teu fill o filla s´ha incorporat fa pocs dies a la nostra Llar d´infants. Esperem estar en contacte permanent amb vosaltres per poder-vos acompanyar en aquest procès     d´adaptació.

Els missatges que el nen/a rebi, no poden ser contradictoris en el moment que està construint la seva personalitat i precisa d’uns models establerts en els quals fixar-se.
Durant els primers dies d’assistència a la Llar d´Infants patirà una sèrie de canvis. Tenir en compte que passa d’estar en un mitjà en el qual ell/a és el/la principal i únic/a protagonista, a un altre en el qual haurà de conviure, relacionar-se i compartir amb els seus iguals. A més, ha d’incorporar-se a un nou ambient on persones, espais i materials són desconeguts per a ell/a.
Els primers dies deixa una profunda petjada sobre el sentiment de seguretat. Això és el que els educadors/es coneixem com a període d’adaptació.
Aquest període suposa un “treball actiu” per part del nen o nena, però també de pares, mares i educadors/es.
Nosaltres hem programat unes activitats perquè aquest període sigui el més gratificant per al vostre fill o filla, però necessitem que col•laboreu parlant-li de la Llar                    d´infants, dels seus nous companys i de tot el que farà.
Els podeu ensenyar fotos del web de l’escola per ajudar-vos en la vostra conversa amb el vostre fill o filla.
La incorporació a la Llar d´infants produeix una sèrie de canvis i passarà per diferents etapes. En qualsevol cas, la vostra actitud que sigui afectuosa, comprensiva, però ferma.

En aquests primers dies, pot portar algun objecte al que tingui aferrat que li faci més còmoda i agradable la seva adaptació al nou ambient.

Tot allò que desitgis saber o preguntar, així com qualsevol problema, ja es refereixi a la Llar d´infants o al desenvolupament del teu fill o filla, no dubtis a comunicar-nos-ho. T’ajudarem en tot el que ens sigui possible.

La Llar d´infants, durant l’inici del període escolar, és una gran desconeguda per al nen o nena, tant en la seva estructura com en el seu funcionament, i aquesta és la raó que el treball d’adaptació i comprensió és fonamental en el projecte educatiu de la nostra Llar.
Per a un gran nombre de pares i mares, els inicis del nen o nena a la Llar d´infants us crea una gran ansietat que fa que des del primer moment la visqueu de forma culpabilitzant. Un dels vostres temors més freqüents, és el suposat abandó afectiu en el qual cau el nen o nena.
Els pares i mares heu de tenir present en tot moment que l’educador/a responsable del seu fill o filla és una persona equilibrada emocionalment, relaxada, segura de sí mateixa, afectiva, tendra, creativa, enginyosa, sensible, amb una estabilitat personal que li permet contactar amb el nen o nena, i arribar a tenir una relació afectiva amb ell que li enriqueixi i li proporcioni la seguretat que necessiti.
Hem de considerar que el nen o nena, es troba en una situació tan desconeguda com amenaçadora per a la seva persona i la vivència com un abandó.
En tals circumstàncies el nen o nena fa servir tots els seus recursos per defensar-se i oposar-se a aquest fet. Recursos que poden ser de dos tipus:

  • En un primer grup ens trobem amb els nens o nenes que ploren, fan rebequeries, intenten escapar-se, pegan als adults (fins i tot als nen o nenes), no volen menjar, es neguen a dormir i fins i tot pot aparèixer de nou la enuresi (fer-se pipi). Tot això va encaminat a mostrar el seu rebuig, cridant constantment l’atenció dels adults.
  • D’altra banda està el grup de nen o nenes que experimenta una reacció depressiva, el qual s’asseurà en un racó, evitant la relació amb els altres nens o nenes i amb l’adult, refugiant-se en la seva solitud o en l’objecte que hagi portat de casa seva. Hem de tenir present aquest tipus de reaccions per no caure en l’error de considerar que el nen o nena s’ha adaptat perquè no plora, ni reclama l’atenció del mitjà, és evident que aquest tipus de reacció requereix per part de l’adult una gran atenció, sensibilitat, cura, suport i afecte perquè superi aquesta situació i no caigui en una actitud apàtica que detingui la seva capacitat de relació si aquesta experiència es perllonga.

Els professionals de la Llar d´infants, conjuntament amb vosaltres, establirem les pautes d’actuació necessàries perquè el període d’adaptació es resolgui de forma satisfactòria i els nen o nenes es beneficiïn dels avantatges que suposen la seva incorporació a la Llar. Avantatges que podem resumir en els següents punts:

  • La Llar d´infants es presenta com el principal element de socialització per al nen o nena. Aquest/a va a aprendre a compartir, a esperar i a respectar.
  • La Llar d´infants ens possibilita el seguir pas a pas el procés d’aprenentatge i maduració de cada nen o nena.
  • L’estructura de la Llar d´infants està concebuda en funció de les necessitats dels nens o nenes, oferint majors possibilitats per a la manipulació i exploració dels objectes i l’espai adequat per al seu desenvolupament.
  • El veure, observar i admirar a altres companys serveix de gran motivació en determinades activitats i aprenentatges. En aquest sentit, tots som conscients de les possibilitats que ens ofereix la imitació (control d’esfínters, menjar, aspectes motrius, etc.) i, molt especialment, l’immens valor que el joc té a aquestes edats.

A través del joc, els educadors/es facilitaran els mitjans per afavorir el desenvolupament del nen o nena, generant en aquest sentit afecte, amistat, companyerisme, tendresa i, en general, contribuint a una major sensibilitat amb els altres, com l’observació, captació, comprensió d’estímuls, etc. que creen en ells/es una major independència i autonomia.

 

[really_simple_share button='facebook_share']