Avís legal

Titular del lloc web

Gràcies per dedicar temps per a conèixer les polítiques legals d’aquesta web i les condicions d’us corresponents als dominis propietat de Josefina Llorens Arnau i que ha cedit el seu ús i gestió a Carme Roca Llorens: www.eltimbalet.com

Identitat de la responsable i titular: Josefina Llorens Arnau
Nom comercial: Llar d’Infants El Timbalet
NIF: 38038291-V
Adreça: Carrer Bailèn 108 Baixos i entresól, CP 08009 Barcelona
Correu electrònic: info@eltimbalet.com

Objecte

Llar d´Infants El Timbalet és un centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat per a impartir el primer cicle d’Educació infantil amb el codi 08073739 i consta registrada a la Generalitat de Catalunya amb el nº de registre G-08003114.

Llar d´Infants El Timbalet acredita l’aplicació i compliment dels següents punts:

1.- Aplicació i cumpliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i garantía dels drets digitals LOPD-GDD) i de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE).

2.- Aplicació i compliment de la Normativa Específica de Prevenció de Riscos Laborals i Pla d’emergència vigent amb la nova normativa.

3.- Control anual del Departament de Sanitat.

4.- Llicència Medi Ambiental.

5.- Llicència Municipal d´Activitat com a “Llar d Infants”.

 

Associacions on està adherida Llar d’Infants el Timbalet:

ass-catalana-llars

Associació Catalana de Llars d´Infants Privades

Federació Nacional de Centres d´Educació Infantil (FENACEIN)

 

Llar d’infants El Timbalet es reserva el dret de modificar les presents condicions, sense previ avís, pel que li recomanem que les revisi, cada vegada que utilitzi el nostre portal. En cas de dubte, contacti directament amb nosaltres: info@eltimbalet.com

L’accés o utilització dels serveis disponibles a través d’aquest portal, suposen la seva acceptació plena i sense reserves, de les condicions exposades en aquest document.

Condicions d’utilització del portal

Els usuaris del portal es comprometen a fer un bon ús dels serveis i informació que es posa a la seva disposició en aquest portal. Els usuaris de la zona privada del portal es comprometen a fer un ús responsable d’aquest servei, en concret: a no compartir la contrasenya amb altres persones, a no anotar-la a papers o mitjans electrònics de fàcil accés, a comunicar de forma urgent al centre, si es compromet la confidencialitat de la contrasenya i a no publicar per cap mitjà analògic o digital (internet, pàgines webs, blogs, xarxes socials o per qualsevol mitjà de comunicació) el contingut de la zona privada. Només s’autoritza el seu ús dins l’àmbit domèstic i familiar.

Seguretat

Llar d’infants El Timbalet ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Exclusió de responsabilitat

Llar d’infants El Timbalet no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin causar per cas fortuït o de força major, avaries tècniques, interrupcions o errors de funcionament, falta de disponibilitat i/o continuïtat del portal.

Tot i que el nostre portal es troba en un servidor segur, que compta amb les mesures de seguretat necessàries, no podem garantir l’absència de virus, ni d’altres elements a la web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic, pel que en aquest sentit declinem qualsevol tipus de responsabilitat.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts que es publiquen a través del present portal, incloent les imatges, logotips, vídeos textos i nom estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de JOSEFINA LLORENS ARNAU (Llar d’infants El Timbalet o de tercers que ens han autoritzat el seu ús. Tots els drets estan reservats. L’usuari haurà de respectar en tot moment aquests drets.

No es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el present portal ni sobre cap dels seus elements integrants quedant expressament prohibida la seva reproducció total o parcial.

Enllaços a altres pàgines

Els enllaços que pot trobar a altres pàgines web són per facilitar-los l’accés a la informació. Tanmateix, això no significa que acceptem cap responsabilitat pels continguts o per la falta de seguretat de les pàgines enllaçades, sent el seu propietari l’únic responsable dels mateixos.

Llei aplicable i Jurisdicció competent

Les condicions generals exposades en aquest document, es regeixen per la legislació espanyola i estan sotmeses a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona.

 

Actualitzat el 3 de Novembre 2020