Horaris entrades i sortides

HORARIS A LA LLAR D’INFANTS EL TIMBALET

El nostre horari és de dilluns a divendres de 8h fins a les 18h, de Setembre a Juliol. Us convidem i necessitem que sigueu puntuals a les hores d’entrada i de sortida dels vostres fills/es, per respectar el ritme i organització de les aules.

Les entrades són des de les 9h fins a les 9,15h del matí i a la tarda des de les 15h fins a les 15,15 h. Tenim hora de permanència pel matí de 8h a 9h i per la tarda de 5,15h a 6h. Teniu un quart d’hora de marge a l’hora d’entrada o a l’hora de sortida. Actualment, aquests horaris s’han modificat degut a les mesures del Covid i ho fem de manera esglaonada.

Hi ha una segona opció d’entrar a les 11h del matí de manera puntual, en el cas que hi hagi algun imprevist, visita mèdica…,  i sortir a les 15h, si alguna família ho necessita.

Les portes, per a la recollida, s’obriran a les 12h pels nens/es que marxen a casa a dinar o fan horari només de matí, a les 15h pels nens/es que dinen a casa i tornen a l’escola per la tarda i a les 17h per marxar a casa.

Quan per alguna raó necessiteu modificar puntualment l’horari ho podeu comunicar amb antelació per agenda, per mail info@eltimbalet.com , trucant per telèfon 934 580 030 o de manera presencial a la tutora de l’aula o direcció.