Servei Teleassistència mèdica

A l´escola, ens podem trobar amb situacions on el consell mèdic ens resulta necessari. A més, cal afegir la possibilitat que es produeixin petits accidents i traumatismes fruit de l’activitat pròpia d’aquestes edats.

Per tal d’afrontar aquesta situació, l’escola ha subscrit un conveni de col·laboració amb la Fundació Hospital de Nens de Barcelona mitjançant un servei de teleassistència mèdica connectat amb el Servei d’Urgències del centre que permetrà una valoració virtual immediata en cas de malaltia o accident d’algun dels alumnes del nostre centre. Els pediatres de la Fundació atendran les peticions de servei en horari de 9 a 18 hores, de dilluns a divendres laborables, mitjançant una plataforma connectada a la xarxa que permetrà la comunicació visual i verbal amb el centre. Un cop feta la valoració, rebrem les instruccions pertinents per part del pediatre perquè cada incident sigui atès segons la seva necessitat. A més, com a centre connectat rebrem , de forma periòdica, informació sanitària d’utilitat que ens permetrà gestionar de forma més còmoda situacions relacionades amb la salut dels nostres alumnes.

També podrem utilitzar aquest servei en qualsevol desplaçament que fem amb els alumnes (excursions, colònies, etc.) degut a la facilitat d’ús ja que es pot fer servir en qualsevol dispositiu mòbil.

Creiem que a través d’aquest servei disposarem d’un acompanyament i un major grau de seguretat envers temes de salut o qualsevol risc mèdic dels vostres fills i filles.