La nostra identitat

L´any 1982 va néixer El Timbalet per donar una educació basada en l´estima a infants de quatre mesos fins a sis anys. A partir del curs 2006-2007 la nostra tasca es va centrar en el primer cicle d’educació infantil 0-3 anys.

Les nostres eines han estat els somriures, la predisposició per escoltar i la capacitat de saber invertir el temps necessari que cada moment i cada infant requereix. Així, perseguim dotar a nens i nenes d’una autonomia emocional que els permeti assolir el màxim d’aprenentatges per ells i elles mateixes, al mateix temps que respecten les persones amb les quals conviuen. O dit d’un altra manera, veure com els infants que un dia van venir al Timbalet, hi portin avui en dia les seves criatures perquè sentin el mateix que ells i elles van sentir quan tenien la seva edat.