Articles

L´adaptació

Durant els primers dies a la Llar d´Infants hem de crear les condicions necessaries per a que, poc a poc i de forma natural, els nens i nenes visquin el moment de l´arribada a l´escola lo millor possible. El nostre repte és que volem que els nens i nenes se sentin com a casa. Per això, al Timbalet respectem el ritme individual de cada nen/a i intentem fomentar les arribades el més relaxades possible.
Cada nen/a viu aquest procés de canvi segons la seva realitat concreta. Hi ha qui s’adapta a la novetat amb relativa facilitat i hi ha qui viu el canvi amb una certa dificultat i ho expressa en forma d´ansietat, plor, aïllament,… En qualsevol cas, estan expressant les seves emocions, ja que o no tenen llenguatge o encara no saben posar nom en allò que están sentint. L’educadora/or acollirà al nen/a per a oferir-li un medi estable i que el nen/a sàpiga que està allà per quan ell/a la necessiti.  Hem de tenir en compte que el nen/a passa d’estar en un mitjà en el qual és el/a principal i únic/a protagonista, a un altre en el qual haurà de conviure, relacionar-se i compartir amb els seus iguals. A més, ha d’incorporar-se a un nou ambient on persones, espais i materials són desconeguts per a ell/a.
Els primers dies deixen una profunda petjada sobre el sentiment de seguretat. Això és el que les educadores coneixem com a Període d’Adaptació.
Aquest període suposa una col.laboració de manera activa per part de pares, mares i educadores/ors. És una condició indispensable per a la coherència i l’eficàcia del procés evolutiu de l´infant.
Al Timbalet adaptem activitats per a que cada nen/a visqui aquest procès al seu ritme i sigui el més gratificant per ell/a. Cal ajudar als nens/es a superar positivament la nova vivència que suposa per a ell/a la incorporació a l’escola i la separació temporal del nucli familiar.
La incorporació a la Llar d´infants provocarà una sèrie de canvis i el nen/a passarà per diferents etapes, que no sabem el que pot durar. En qualsevol cas, l’actitud de l’adult ha de ser afectuosa, comprensiva, però ferma.

Com els podem ajudar?

Entendre’ls és el primer pas per ajudar-les/os : parlar-li de la novetat que serà per a ell/a l´escola, deixar que ell/a mateix elabori la informació i no li negueu cap tipus de pregunta, prepareu la motxilla amb ell/a, marcar la roba i preparar els seus estris, … I un cop començada l´escola, segueixi sempre la mateixa rutina, horari, intentar que sigui la mateixa persona qui el/a porta o el/a recull, no comparar la manera d´adaptar-se d´altres nens/es … per a que el nen/a s´acostumi als canvis i arribi a interioritzar-ho amb seguretat i benestar. No allargar el moment del comiat i despedir-se sempre dient-li que tornareu a buscar-lo més tard. En aquests primers dies, pot portar algun objecte al que estigui aferrat per a que li faci més còmoda i agradable la seva estada al nou ambient fins que ja no ho necessiti i ell/a mateix/a ho guardi a la motxilla.

Com millor ho visqui l´adult, millor ho viurà el nen/a.

Tot allò que desitgeu saber o preguntar no dubteu a comunicar-ho, ja que us sentireu millor i la sensació d´ansietat o sentiment de culpabilitat per haver-lo/la de deixar a l´escola anirà desapareixent. En el Timbalet us acompanyem en el procès i ajudem en tot el que ens sigui possible. Els pares i mares heu de tenir present en tot moment que l’educadora/or responsable del vostre fill/a està format/da en educació emocional, que confía en el que els nens/es poden arribar a fer, que és sensible, que contacta amb el nen/a respectant el seu espai i que arriba a tenir una relació afectiva amb ell/a que li enriqueixi i li proporcioni la seguretat que necessita. Hem de considerar que el nen/a es troba en una situació tan desconeguda com amenaçadora per a la seva persona i la vivència com un abandó i en tals circumstàncies, el nen/a fa servir tots els seus recursos per defensar-se i oposar-se a aquest fet.

El Timbalet és un espai de vida, de diversió i amor que, poc a poc i de manera acompanyada, els nens i nenes aniran coneixent i fent-se seu.

 

© Carme Roca Llorens , Dipòsit Legal B-1807-19

[really_simple_share button='facebook_share']